WEAVING GD4001T v detailu

První GD4001T o záběru 4m v Česku

WEAVING GD4001T v detailu
autor: Editor publikováno: 25.4.2024

V dubnu 2023 jsme v ZD Rácov u Jihlavy zprovoznili první WEAVING GD4001T v Česku a na Slovensku. Dokáže sít 3 plodiny současně a to v typickém prostředí Vysočiny, tedy v kamenitých půdách v ochranářském pásmu vodohospodářů plném členitých pozemků v kopcovitém terénu často s obtížným přístupem. Jak z označení plyne jedná se o taženou sklopnou verzi, která je konstrukčně shodná s většími sourozenci o záběru 4.8m a 6m. Liší se pouze pracovním záběrem.


Secí stroj WEAVING GD4001T, modelový rok 2023. V ZD Rácov ho bude tahat traktor JD 7530. Výrobce (Weaving) uvádí jako minimální potřebný výkon traktoru 140koní.

Kontakt pro stroje WEAVING CZ/SK:       +420 724 980 471  | info@biso.eu

Malý tahový odpor.

Šetrný přístup k půdě (krycí plodině) a malý tahový odpor. To jsou charakteristické vlastnosti těchto strojů. Tento uvedený model WEAVING GD4001T je nejnovější provedení modelového roku 2023. Nový model má výsevní lištu pod zásobníkem před zadní nápravou a oje je připojeno do spodních ramen tříbodového závěsu.

Rozložení hmotnosti.

Nový model má všechnu hmotnost mezi traktorem a zadní nápravou. Při práci je podvozek secího stroje (pneumatiky MITAS) zcela zvednutý a tím pádem se na secí botky podle modelu a záběru přenáší až 300kg na jednu botku. Díky tomuto uspořádání se rovněž zkrátila vzdálenost mezi výsevním ústrojím a rozdělovací hlavou a zlepšila manévrovatelnost především na silnici. Tato koncepce se na trhu postupně prosazuje a vidíme ji stále častěji.

Jedná se o nejnovější model. GD označuje patentovanou výsevní jednotku GD, číslo 4 indikuje pracovní záběr 4m, číslo 1 je aktuální modernizace a písmenem T jsou označované polonesené stroje.

Specifikace tohoto stroje:

 1. Pracovní záběr 4m
 2. Stroj má dvě hlavní výsevní ústrojí (dělený zásobník)
 3. Integrovaný 130 litrový zásobní pro StocksAG (mikrovýsev)
 4. Kapacita zásobníku 5.000 litrů
 5. Dvoudiskové výsevní jednotky GD
 6. Hydraulické nastavení přítlaku
 7. Počet výsevních jednotek 24
 8. Meziřádková vzdálenost 166mm
 9. Výsevní ústrojí typu Accord (elektrický pohon válečku)
 10. Elektronika RDS iSOCAN ARTEMIS
 11. Standardní znamenáky
 12. Kolejové řádky (vypnutí vždy dvou secích jednotek na jednu stopu)
 13. Flotační pneumatiky MITAS 800/45-26.5
 14. Požadovaný výkon traktoru min. 200 koní
 15. Hmotnost stroje 7.700kg

Obsluha stroje při zprovoznění a zaškolení: Karel Rojek (vpravo) a Jiří Ondráček (vlevo).

Transportní šířka stroje je 2990mm.  Před sklopením se výsevní jednotky hydraulicky zvednou a křídla se sklopí.

Robustní zadní náprava je typická pro stroje WEAVING řady GD. Dvěma hydraulickými válci se dá zcela zvednout při práci pro dosažení maximálního přítlaku a při přepravě a přejezdu nerovností si s ním můžete stroj v kombinaci s rameny tříbodového závěsu traktoru přizvednout či vyrovnat.

Na obrázku jsou pouze hydraulické brzdy. Sadu vzduchových brzd jsme do montovávali později.  Nad zadní nápravou je dobře viditelný hydraulicky hnaný ventilátor a chladič oleje, přes který systém nasává vzduch.

Verze o záběru 4m je na první pohled velmi kompaktní. Od větších modelů se liší pouze velikostí křídel. Díky tomu poskytuje model GD4001T největší přítlak na jednu secí botku. Továrna uvádí minimálně 300kg.

Výsevní jednotky GD

Co je třeba o výsevní jednotce vědět? Je na hydraulicky odpruženém paralelogramu. Je dvoudisková, ale poněkud atypická. Má totiž dva disky odkloněné o 25 stupňů. Spodní větší disk rozřízne půdu a horní menší lehce přizvedne odříznutou skývu půdy a tím vytvoří prostor pro zavedení osiva do seťového lůžka. Zadní přítlačné a současně i hloubkové kolečko pak drážku uzavře.

Tento stroj má i dvě hlavní výsevní ústrojí a proto ke každé diskové jednotce vedou dvě hadice – semenovody.

Jedná se o technologii, která velmi šetrným způsobem dokáže zasít více plodin najednou, případně aplikovat i hnojivo.

Připojení do spodních ramen je za příplatek, ale majitelé ho jednoznačně doporučují. Umožňuje dobře manévrovat a především si rychle pohybem ramen srovnat stroj do roviny.

Ve spodní části oje jsou integrovány stupačky pro snadnější přístup na plošinu.

Na traktoru se využívají 3 vnější okruhy. Jedním vždy ovládáte zadní nápravu, takže stroj jde zvednout a přetáhnout i bez zapojené elektroniky. Bez ní již není možné stroj rozložit a složit do přepravní polohy. V horní části je patrná zásuvka elektrického napájení od akumulátorů (kabeláž WEAVING dodaná se strojem).

Příslušenství, které přijde se strojem. WEAVING používá elekroniku RDS ARTEMIS, jedná se tedy o ISOBus kompatibilní stroje. Můžete ho připojit do ISO Bus zásuvky svého traktoru, ale můžete si do kabiny namontovat i samostatný monitor, který obdržíte se strojem jako je to v tomto případě.

Součástí monitoru je i ovládací box Weaving (modrá krabička).

A nechybí držáky pro uchycení v traktoru (systém RAM).

Kabeláž je třeba připojit přímo na akumulátory (proto při odstavení stroje je dobré konektor vzadu na traktoru vždy rozpojit). U traktorů, které mají akumulátory zcela vepředu jako je tomu v tomto případě to je trochu složitější. U traktorů, které mají akumulátory pod kabinou je to kratší a snadnější.

Ve vedení nechybí MAXI fuse – pojistky.

Již namontovaný monitor v kabině traktoru JD na pravém sloupku kabiny.

Prostřednictvím této krabičky se přes solenoidy ovládají znamenáky (Markers), koltry – zvednutí výsevních jednotek (Coulters), sklápění stroje (Fold) a vypnutí poloviny secího stroje (HalfShutOff). Spodní přepínač zapíná pracovní osvětlení (Work Lights) nebo maják v zadní části stroje na přepravu (Strobe).

Na monitoru právě svítí domovská obrazovka (Homepage). Jedná se o standardní systém RDS ARTEMIS, takže v případě potřeby si můžete na něm aktivovat další funkce, jako precizní zemědělství včetně variabilní aplikace.

Na plošinu se dostanete pohodlně a bezpečně po schodech v přední části stroje.

Typický pohled pro stroje řady WEAVING GD.

Ve spodní části pod schody je umístěna schránka, ve které je elektronika RDS a některé komponenty hydrauliky.

Řídící jednotky RDS TOPCON. Stroj má vlastní anténu GPS, takže pojezdovou rychlost si snímá sám a nebere ji z traktoru.

Zde jsou umístěny solenoidy, které ovládáme „modrou krabičkou“ WEAVING v kabině traktoru. Jedná se o selenoidy typu zapnuto/vypnuto.

Malá schránka pro různé příslušenství. Obě schránky se dají zamknout visacím zámkem v případě potřeby.

Tak jak je u této moderní koncepce secích strojů běžné, rozdělovací hlavy jsou umístěny v zásobníku. Jak již bylo zmíněno, tento WEAVING má dvě rozdělovací hlavy a hadice k secím botkám vedou samostatně a spojují se až u samotné secí botky. Výhodou této koncepce je, že při aplikaci hnojiva nedochází ke kontaktu osiva a hnojiva v hadicích (nebo dvou různých osiv) ale až u samotné secí botky. Dalším zásadní výhodou je průchodnost v okamžiku, kdy jdete na velké výsevky.

Detail – malé sklopné „nášlapy“ na čelní stěně zásobníku pro snadné vystoupení na jeho horní rošt.

Na obrázku vidíte otevřený plastový poklop 130 litrového zásobníku „mikrovýsevu“, který je integrován do hlavního zásobníku. Toto řešení se používá u modelů GD4001T – GD8001T.  Nejmenší tažený model GD3001T vzhledově vypadá prakticky stejně, ale koncepci má zcela odlišnou (dva podélně umístěné zásobníky).

Výsevní ústrojí typu Accord

Výsevní ústrojí má osvědčenou konstrukci. Zvednuta byla jeho výkonnost. Výrobce říká, že „je to Accord“ ale dvakrát tak velký. Celé výsevní ústrojí si vyrábí WEAVING. Vzduch je nasáván přes chladič hydraulického oleje a to z důvodu aby se předešlo zalepování hadic. Elektromotor je ovládán elektronickou řídící jednotkou systému RDS Artemis a přes převodovku, spojku a plastové převody otáčí výsevním válečkem samotného výsevního ústrojí. To je vyrobeno z takových materiálů, aby bylo schopné pracovat i s hnojivy. Zajímavostí je u těchto secích strojů inspekční okénko po jehož otevření se dostanete na dno zásobníku.

U nejnovějších modelů jsou rošty již plastové s výrazně drsnou horní částí. Zásobník je rozdělený podélně 50/50.

Po zvednutí roštu se dostanete k rozdělovacím hlavám.

Na hlavě je na první pohled patrné, že je osazena dvěmi klapkami na každý kolejový řádek. Na hlavě jsou tedy 4 klapky, což odpovídá 8 klapek na dvou hlavách.

WEAVING na západních trzích nedodává elektronické sledování zablokování hadic SeedControl a tento stroj jím také není vybaven. U nás je po tomto systému poptávka i přes vysokou cenu a proto je součástí výbavy. Máme ho v provozu na jiných strojích.

Rozdělovací hlava má očíslované vývody a po sejmutí horního víka se dá snadno vyčistit.

Z obrázku je patrné, že zásobník není přetlakový, je zakrytý kvalitní plachtou s mechanismem pro rychlé odklopení.

Na rošty pod plachtu si majitelé velmi často ukládají opotřebitelné náhradní díly, jako disky s ložisky nebo celé secí botky.

Na schodech je umístěna zmíněná GPS anténa.

Na tomto snímku jsou přehledně vidět 3 výsevní ústrojí. První z levé strany (zepředu stoje) je mikrovýsev, který se hadicí napojuje do hlavního vedení prvního  hlavního výsevního ústrojí. Vzadu pak následuje druhé hlavní výsevní ústrojí. Obojí si jsou rovnocenná. Když tedy sejete pouze jednu plodinu, můžete naplnit celý zásobník 5000litrů a jet nejdříve na první a pak na druhé výsevní ústrojí a nebo na obě současně na poloviční výsevek. Vše se ovládá přes hlavní monitor RDS Artemis.

Inspekční dvířka typická pro stroje WEAVING. Na zadním hlavním výsevním ústrojí je malý popisek FERTILIZER, tedy hnojivo. Toto označení továrna používá pro lepší pochopení, přestože většina našich zákazníků tyto stroje pro hnojivo nepoužívá.

A nyní dvířka v otevřené pozici. Pod nimi vidíte blok zadního výsevního ústrojí pro další mikrovýsev. Tyto stroje můžeme nakonfigurovat až na 5 výsevních ústrojí.

Elektronika RDS iSOCAN ARTEMIS a kalibrace

Řídící systém RDS iSOCAN ARTEMIS umožňuje ovládat nejmodernější secí stroje a všechny jejich funkce. Odemknout lze i funkci variabilního setí. Stroj lze osadit i aplikátory pro mikro výsev nebo pro aplikaci granulí a díky příjmu GPS signálu měnit dávku podle pojezdové rychlosti. Kalibrace stroje probíhá dle běžně zavedených postupů. Elektronika v rámci kalibrace odměří testovací dávku na připravené nádoby a po jejím odvážení dojde ke kalibraci systému.

Na tomto stroji je velmi propracované výsevní ústrojí pro 130litrů mikrovýsevu. Pokud sejete například řepku na menším pozemku, můžete si ji dát do tohoto zásobníku a lépe sledovat spotřebu. Výsevní ústrojí je jiné, ale principy funkce jsou stejné. Včetně logiky ovládání.

Na pravé straně je pohon elektromotorem a převody.

Detail na převodovku. Pod elektromorem je hadice přivádějící proud vzduchu od ventilátoru.

Systém řazení převodů. Jednoduché a přehledné.

Zde se mikrovýsev připojuje do prvního hlavního výsevního ústrojí. Jak již bylo zmíněno, tento WEAVING dokáže sít tři plodiny ze samostatných zásobníků.

Elektromotor a převody hlavního výsevního ústrojí. Blok a jednotlivé díly jsou z důvodu aplikace hnojiva vyrobené z odolných slitin a nebo z nerezu či plastu.

Stavěcí mechanismus (klička) základního přednastavení dávky. Vysouváním nebo naopak zasouváním se mění aktivní část výsevního válečku a tím i dávka.

Elektromotor je napájený přímo z akumulátoru traktoru a jeho otáčky jsou ovládány počítačem systému RDS Artemis na základě měřené pojezdové rychlosti vlastní GPS anténou jak již bylo zmíněno.

Na tomto obrázku je dobře patrná hadice přívodu vzduchu od ventilátoru s kolenem pod výsevním ústrojím. Při kalibraci můžete otevřít nerezové okénko nebo i odmontovat hadici včetně kolene (v případě malých semínek trav).

Zde je vidět zmíněné koleno v detailu.

Velmi důležité snímače polohy zadní nápravy. Na souvratích vypínají a opět zapínají výsevní ústrojí.

Ventilátor s hydraulickým pohonem

U starého modelu je ventilátor umístěn v přední části stroje pod zásobníkem, zatímco u nového modelu v zadní části stroje. Nový model má výkonnější systém pro dosažení většího proudění vzduchu pro případy požadavku maximálních výsevků.

Náhradní disky včetně ložisek (tvz. malý a velký a zatlačovací kolečko).

Tento stroj je vybaven i klasickými znamenáky.

Tento model je dodaný s ochranou proti vniknutí kamene mezi disky výsevní jednotky.

Aplikátor StocksAG (mikrovýsev)

Na stroji lze kombinovat celou řadu aplikátorů od firmy StocksAG. Na našem stroji je namontován aplikátor o objemu 130 litrů s válečkovým dávkovacím ústrojím s elektrickým pohonem. Dávkované osivo je přiváděno přímo do bloku hlavního výsevního ústrojí a tímto způsobem se pak společně s hlavním osivem dostává k rozdělovací hlavě. U této nové modelové řady je změnou provedení, kdy je zásobník integrován do hlavního zásobníku a samotné výsevní ústrojí je podobné hlavním výsevním ústrojím z pohledu svojí funkce.

Stroj ale může být vybaven i pneumatickým hadicovým aplikátorem kdy například granule mohou být aplikovány do prostoru secích botek.

Na stroji je minimum mazacích míst. Výsevní jednotka nemá žádné. Jednou za čas (50Mh) je třeba namazat hlavní čepy křídel.

Rychlým pohledem je patrné, že stroj má dvě hlavní výsevní ústrojí, protože do každého výsevního ústrojí vedou dva semenovody.

Levé a pravé křídlo má skloněné disky proti sobě. Tím jsou eliminovány boční síly. Rozteč 166mm a celkem v tomto záběru má stroj 24 výsevních jednotek.

Zatlačovací kolečko nafoukané vzduchem. Tzv. traktorová pneumatika pro dobré zatlačení v náročnější podmínkách NO-Till setí a pro dobrý samočistící efekt díky pružení pneumatiky.  Pracovní hloubka se nastavuje čepem na mechanismu zatlačovacího kolečka. Není proto problém nastavit jinou pracovní hloubku přední řady disků a zadní řady disků.

Secí botka je uchycena na paralelogramu, má hydraulický přítlak a řezací disk do půdy proniká pod úhlem 25°. Tedy z boku. Menší disk půdu lehce přizvedne, uloží se osivo a zadní kolečko pouze přimáčkne horní pásek půdy zpět. Proto má WEAVING tak malý tahový odpor.

Na tomto obrázku je dobře vidět ochrana proti vniknutí kamene (stříbrný chránič na disku). Po vytažení závlačky snadno vytáhnete semenovod s trubkou.

Výsevní jednotka je na tzv. královském čepu …. Může se tedy pohybovat (kývat) do leva či doprava. Jakmile se zařízne do půdy, tak se vlastním odporem postaví do tahové linie. Toto řešení vám dává možnost mírně změnit směr jízdy. Dále díky tomuto řešení v kombinaci s naříznutím půdy pod úhlem nedochází k utužení bočních stěn výsevní drážky a jejímu rychlejšímu vysychání.

Tři klíčové ventily pro nastavení hydraulického okruhu. Ventily na obrázku si srovnáme stroj: R- pravá strana, L – levá strana a T je přívod tlaku od traktoru.

V pracovním režimu je hydraulický okruh uzavřený. To znamená, že si ho natlakujeme tak, aby jednotlivé hydraulické válce jednotlivých výsevních jednotek byly asi uprostřed svého zdvihu (vysunutí asi 4.5cm), stroj si srovnáme z pohledu levé a pravé strany, případně rameny traktoru i podélně aby nebyl příliš velký tlak zpravidla na přední řadu disků. A to je vše.

Zásobník

Zásobník má v přední části schody a v horní části má rošt, po kterém je možné při plnění chodit. Krycí plachta je rolovací. U nového modelu jsou rozdělovací hlavy v samotném zásobníku a díky tomuto řešení je vzdálenost od výsevního ústrojí k secím botkám výrazně kratší.

Z obrázku je patrné, že u těchto nových modelů s výsevními jednotkami pod zásobníkem se kalibrace lépe provádějí při složeném stroji.

Pohled na křídlo ze zásobníku stroje.

Zadní náprava a její uložení je velmi robustní, viz. její hydraulické válce v zadní části rámu. Při práci může být náprava zcela zvednutá pro maximální přítlak přes 300kg na secí botku, nebo její okruh může být v plovoucí poloze a tím pádem se pouze odvalovat za secím strojem a částečně ho bočně stabilizovat ve svazích a nebo se na ni může přenést část hmotnosti stroje.

Podvozek

Charakteristické jsou pro všechny secí stroje řady GD velká podvozková kola s flotačními  pneumatiky MITAS 800/45-26.5. Při práci lze podvozek zcela zvednout a přenést tak celou hmotnost stroje a osiva v zásobníku na secí botky.

Kontakt pro stroje WEAVING CZ/SK:       +420 724 980 471  | info@biso.eu

>>Více o secích strojích Weaving zde<<

Další zajímavé články:TAŽENÉ SECÍ STROJE WEAVING GD
Modelovou řadu GD v taženém provedení (písmeno T) tvoří 6 modelů od GD3001T až po GD8001T, tedy od 3 do 8 metrů pracovního záběru. Jedná se o pneumatické secí stroje s centrálním zásobníkem...

Pokračování zde.WEAVING – KOMPAKTNÍ SECÍ STROJ
Časopis PROFI UK odpublikoval tento týden informaci, že specialista na secí stroje pro setí do nezpracované půdy firma WEAVING uvedla na trh nový model kompaktních secích strojů WEAVING řady GD4000M, tedy v neseném provedení....

Pokračování zde.


NESENÉ SECÍ STROJE WEAVING GD
Modelovou řadu GD v neseném provedení (písmeno M) tvoří dva modely GD3000M a GD4000M, tedy od 3 do 4 metrů pracovního záběru. Jedná se o pneumatické secí stroje s centrálním zásobníkem...

Pokračování zde.